•  لفاف های بسته بندی مواد آرایشی و بهداشتی
  •  لفاف های بسته بندی مواد آرایشی و بهداشتی

تولید بسته بندی

 

آرایشی و بهداشتی

 
  • توضیحات

    در این راستا انواع لفاف های بسته بندی صابون، استیفنر با رعایت کامل موارد بهداشتی، شوینده ها، انواع سیم های ظرف شویی، لیف و دستمال آشپزخانه، پد های الکی، ساشه های تک نفره، شامپو و سایر موارد بخش بزرگی از تولیدات ما را در بردارد .