• انواع بسته بندی مایعات و لبنیات
 • انواع بسته بندی مایعات و لبنیات

تولید بسته بندی

 

مایعات و لبنیات

 
 • توضیحات


  به منظور تامین انواع لفاف های بسته بندی لبنیات و مایعات به تیم تخصصی ما اعتماد کنید با رعایت کامل استاندارد در تولیدات زیر کنار شما هستیم.

  1-پوشش لیبل بطری و لیوانی آب معدنی

  2- ما الشعیر و انواع آب میوه

  3-شهد و شربت

  4-روغن

  5-خامه، کره،شیر، دوغ

  6- پنیر، ماست، کشک، بستنی